ΣΧΕΔΙΑ

Σε αυτή την σελίδα θα αναρτώνται σχέδια
Τα παρακάτω τέσσερα αρχεία που αφορούν στα σχέδια καλουπιών, σχεδιάστηκαν στο πρόγραμμα AUTOCAD και ο σχεδιασμός βασίστηκε σε γνώσεις του κ. Βασίλη Βασιλειάδη.

-  Οδηγίες εκτύπωσης των σχεδίων
http://www.scribd.com/fullscreen/57603397?access_key=key-2ibjgg2vnrv8yzr17j7e

1.  Σχέδια κατασκευής καλουπιού τετράχορδου μπουζουκιού αρχικού και τροποποιητικού
http://www.4shared.com/folder/x-4VwV7s/TETRAXORDO.html


2.  Σχέδια κατασκευής καλουπιού τρίχορδου μπουζουκιού  αρχικού και τροποποιητικού
http://www.4shared.com/folder/U5Lrykud/TRIXORDO.html

3.   Σχέδια κατασκευής καλουπιού τζουρά
http://www.4shared.com/folder/Vl6nyptt/TZOURAS.html

4.  Σχέδια κατασκευής καλουπιού μπαγλαμά
http://www.4shared.com/folder/P0tNYL55/MPAGLAMAS.html

5.  Σχέδια κατασκευής καλουπιού τζουρά σταγόνα
http://www.4shared.com/folder/i1REMB3w/TZOURAS_STAGONA.html

6.   Template για την κατασκευή καράολου με router 
http://www.4shared.com/folder/wEGa64_R/KARAOLO.html

7.  Σχέδια κατασκευής νέου καλουπιού τριχορδου και τετράχρονου μπουζουκιού
https://www.4shared.com/photo/y7vd0MaRca/NEO_KALOUPI_F.html