Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Κατασκευή τετράχορδου μπουζουκιού 14

     Συνεχίζοντας την επεξεργασία της ταστιέρας, προχωράμε στην χάραξή της. Πρέπει να σημειώσω ότι σε αυτήν την φάση, θα πρέπει η ταστιέρα να είναι απόλυτα ορθογωνιασμένη για να γίνει σωστά η χάραξή της. Η πρώτη ενέργειά μας είναι να τυπώσουμε την κλίμακα, που χρησιμοποιούμε. Ένας τρόπος είναι να την υπολογίσουμε και να την τυπώσουμε από την διεύθυνση   http://www.stewmac.com/FretCalculator/ .


     Η εκτύπωση είναι της μορφής που φαίνεται παρακάτω :


     Όπως βλέπουμε, ο πίνακας έχει τρεις στήλες. Η πρώτη στήλη αφορά στην αρίθμηση των τάστων, η δεύτερη στην απόσταση του κάθε τάστου από τον πάνω καβαλάρη (καράολο) και η τρίτη στην απόσταση μεταξύ των τάστων. Για να έχουμε ασφαλή χάραξη χρησιμοποιούμε για το σημάδεμα την δεύτερη στήλη, δηλαδή την στήλη που μας δίνει την απόσταση του κάθε τάστου, από τον πάνω καβαλάρη. Αφού λοιπόν σταθεροποιήσουμε τον χάρακα πάνω στην ταστιέρα, σημαδεύουμε την θέση του κάθε τάστου.

 
     Προσωπικά σημαδεύω τις θέσεις των τάστων, πάνω στον άξονα συμμετρίας της ταστιέρας, τον οποίο έχω φροντίσει από πριν να τον σημαδέψω πάνω στην ταστιέρα. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας την παρακάτω διάταξη, χαράσσω τις θέσεις των τάστων.

    Μετά την ολοκλήρωση της χάραξης, αφαιρούμε την περίσσεια ξύλου από τα πλάγια της ταστιέρας. Το πόσο ξύλο θα αφαιρέσουμε εξαρτάται από το πλάτος που έχουμε αποφασίσει να έχει η ταστιέρα. Στο πλάτος αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα πλαϊνά διακοσμητικά-προστατευτικά της ταστιέρας, αν έχουμε αποφασίσει ότι θα βάλουμε. Δηλαδή το συνολικό πλάτος της ταστιέρας θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα διακοσμητικά-προστατευτικά. Η περίσσεια λοιπόν του ξύλου μπορεί να αφαιρεθεί είτε με κορδέλα είτε αν δεν διαθέτουμε κορδέλα, με πριόνι χειρός, ροκάνι και τάκο με γυαλόχαρτο, ορθογωνιασμένο όπως φαίνεται παρακάτω.      Κολλάμε τα διακοσμητικά-προστατευτικά στα πλάγια της ταστιέρας. Προσωπικά χρησιμοποιώ κυανοακρυλική για αυτήν την εργασία. Στην συνέχεια φέρνουμε τα διακοσμητικά  πρόσωπο με τις δύο μεγάλες επιφάνειες της ταστιέρας πάνω και κάτω και τρίβουμε συμμετρικά τα διακοσμητικά των δύο πλευρών, έτσι ώστε να φθάσουμε το πλάτος της ταστιέρας στα μέτρα που αρχικά είχαμε αποφασίσει.


     Σημαδεύουμε και τρυπάμε τις θέσεις των κουκίδων και κολλάμε τις κουκίδες πάλι με κυανοακρυλική.

    Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, είμαστε έτοιμοι για να κολλήσουμε την ταστιέρα στο όργανο. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Κατασκευή τετράχορδου μπουζουκιού 13

     Ήρθε λοιπόν η ώρα για να κολληθεί το καπάκι. Το καπάκι θα κολληθεί με titebond κόλλα και θα χρησιμοποιηθεί χαρτοταινία, σαν μέσο για την άσκηση πίεσης. Μπορεί επικουρικά να χρησιμοποιηθεί και ταινία αλουμινίου, αν και θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
     Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο να συμπίπτει ο άξονας του καπακιού , με τον άξονα του οργάνου, όπως και στην καλή κόλληση του καπακιού σε όλον τον τριγωνικό τάκο (περιοχή αυτιά).
          Αφού κολλήσει το καπάκι και αφαιρέσουμε τις χαρτοταινίες, καθαρίζουμε την κόλληση από την περίσσεια ξύλου του καπακιού, έτσι ώστε η "περίμετρος" του καπακιού, να έρθει "πρόσωπο με το χείλος του σκάφους. Στην συνέχεια, με μια διάταξη (εργαλείο) όπως αυτό που περιέγραψα στην προηγούμενη ανάρτηση και αφού μετρήσουμε το συνολικό πλάτος των διακοσμητικών-προστατευτικών της "περιμέτρου" του καπακιού και μεταφέρουμε την μέτρηση στο εργαλείο, σημαδεύουμε  στην "περίμετρο" του καπακιού. Χρησιμοποιώ φωτογραφία από την κατασκευή άλλου οργάνου, μιας και δεν έχω αντίστοιχη από την κατασκευή του συγκεκριμένου.


      Με ένα κοφτερό "νυστέρι", χαράσσουμε προσεκτικά ακριβώς επάνω στο σημάδι και στην συνέχεια με το dremel ρούτερ, καθαρίζουμε την περιοχή που θα μπουν τα διακοσμητικά-προστατευτικά. Το ρουτάρισμα γίνεται σε βάθος ίσο με το πάχος των διακοσμητικών-προστατευτικών.


     Αφού καθαριστεί όλη η περιοχή και ισοπεδωθεί η βάση, αρχίζουμε να κολλάμε με την σειρά τα διακοσμητικά-προστατευτικά. Προσωπικά χρησιμοποιώ κυανοακρυλική κόλλα.
     Αφού ολοκληρωθεί η κόλληση, με γυαλοχάρτισμα καθαρίζουμε την κόλλα και φέρνουμε τα διακοσμητικά-προστατευτικά στο ίδιο επίπεδο (πρόσωπο) με το καπάκι, αλλά και διαμορφώνουμε αυτά έτσι ώστε να προσαρμοστούν, να ταιριάξουν με το χείλος του σκάφους.

                Η επόμενη στην σειρά εργασία είναι η κατασκευή-διαμόρφωση της ταστιέρας έτσι ώστε να ετοιμαστεί πριν την κόλλησή της στο όργανο. Εδώ δεν θα περιγράψω αλλά θα παραθέσω πολλές φωτογραφίες, από τις οποίες γίνεται φανερή η διαδικασία. Τα σχέδια που χρησιμοποιώ και τα οποία έχω σχεδιάσει στο ACAD, είναι προσαρμοσμένα στην κλίμακα του οργάνου, δηλαδή σε 67αρα κλίμακα. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ