Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ACAD ΚΑΙ 3D ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ No2

Έχουμε  λοιπόν το μισό ας πούμε καλούπι και αυτό που πρέπει να ακολουθήσει, είναι να το γεμίσουμε επιφάνειες (δούγιες). Αυτό μπορεί να γίνει με την διαδικασία surface>extrude curve>along curve, δηλαδή δημιουργία επιφάνειας με εξώθηση καμπύλης (στην προκειμένη περίπτωση ευθείας που αποτελεί το μέγιστο πλάτος της δούγας) κατά μήκος καμπύλης (στην περίπτωσή μας κατά μήκος της καμπύλης της διαμήκους διατομής του «καλουπιού», από την ουρά έως το σημείο σύγκλισης στην περιοχή της κολάντζας). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ικανοποίηση του 1ου αξιώματος που αναφέρθηκε παραπάνω.

http://youtu.be/jLkCJQNk94s


Τώρα αφού δημιουργήσαμε την επιφάνεια, πρέπει να την μετατρέψουμε σε δούγα. Πρέπει λοιπόν να την περιορίσουμε ανάμεσα στα δύο επίπεδα, που τέμνονται στον άξονα του οργάνου (όπου άξονας είναι η ευθεία που φέρουμε κάθετα στην κολάντζα, από την ουρά). Θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή surface>Plane>3 points, δηλαδή δημιουργία επιπέδου από τρία σημεία. Τα τρία σημεία είναι η ουρά και η αρχή και το τέλος της ακτίνας που αντιστοιχεί στην δούγα. Στην συνέχεια θα επεκτείνουμε το επίπεδο έτσι ώστε να καλύψει όλο το μήκος της επιφάνειας που θα γίνει δούγα. Αυτό θα γίνει με την επιλογή surface>extend surface.

http://youtu.be/EzzPKY14760

Στην συνέχεια θα κόψουμε το κομμάτι που περισσεύει από την αριστερή μεριά.  Θα γίνει με την επιλογή εργαλείου που βρίσκεται στην αριστερή μεριά της οθόνης.

http://youtu.be/0DdoIZP_SJw

Αφού διώξουμε το επίπεδο που δημιουργήσαμε για να βοηθηθούμε στην διαδικασία δημιουργίας της δούγας, βλέπουμε ένα σχήμα που πραγματικά μοιάζει με δούγα. Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν όντως είναι σωστό το αποτέλεσμα ξεδιπλώνοντας την δούγα για να δούμε το ανάπτυγμά της.
Αυτό θα γίνει με την επιλογή Surface>Unroll Developable Srf

http://youtu.be/JH5loa9XbCc

Όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε μια καθαρή πλήρη ετερόστροφη δούγα, όπως από την αρχή είχαμε σχεδιάσει.


Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για να γεμίσουμε όλο το καλούπι. Διαδικασία μονότονη, βαρετή, αλλά απαραίτητη. Στο παρακάτω tutorial, φτιάχνουμε άλλη μια δούγα.

http://youtu.be/YHrU0WuvLFM

Αφού λοιπόν το γεμίσουμε όλο, με την επιλογή Transform>mirror, δημιουργούμε το απόλυτα συμμετρικό δεξιό τμήμα.

http://youtu.be/Z0vHvI8EXFs

Και έχουμε ένα απόλυτα σωστό και λειτουργικό καλούπι, έτοιμο για να βγάλουμε διατομές κατασκευής και να το κατασκευάσουμε. 


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ