Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Κατασκευή τετράχορδου μπουζουκιού 9

       Σε αυτή την ανάρτηση, θα ασχοληθούμε με την κατασκευή του μάνικου.
       Αυτό που συνήθως γίνεται στην κατασκευή του μάνικου και αυτό που προσωπικά ακολούθησα στην κατασκευή του μάνικου του συγκεκριμένου τετράχορδου, είναι η χρήση τριών τεμαχίων σκληρών ξύλων για κόντρες και δύο τεμαχίων στις δύο άκρες του μάνικου μαλακού ξύλου, έτσι ώστε το μάνικο να μην είναι πολύ βαρύ. Στο συγκεκριμένο μάνικο, χρησιμοποιήθηκε στο κέντρο ( στον άξονα) bubinga, που ταιριάζει αισθητικά με το σκάφος, το οποίο κατασκευάστηκε από το ίδιο ξύλο. Εκατέρωθεν τοποθετήθηκαν δύο κόντρες από Vegge με ενδιάμεση παρεμβολή ενός φύλλου  καπλαμά κελεμπέκι,για λόγους αισθητικής. Στο τέλος στις δύο άκρες τοποθετήθηκαν δύο τεμάχια φλαμουριού.


      Η κόντρα από bubinga τοποθετήθηκε στον άξονα, λόγω του ότι η bubinga είναι σκληρότερη από το Vegge.
      Η κοπή των ξύλων έγινε ως εξής. Η κεντρική κόντρα από bubinga, κόπηκε από τμήμα του μαδεριού που είχε τα νερά κάθετα στον άξονα Χ. Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται σχηματικά.

     
         Γενικώς είναι σωστό τα νερά των ξύλων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μάνικου, να είναι όπως φαίνονται στην προηγούμενη φωτογραφία. Αν δεν έχουμε όμως κομμάτια ξύλου από τα οποία να μπορούμε να βγάλουμε τέτοιας μορφής κόντρες, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Έστω ότι έχουμε το τεμάχιο που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, με τα νερά έτσι όπως φαίνονται στην εγκάρσια τομή και από αυτό θέλουμε να βγάλουμε δύο κόντρες π.χ. τις κόντρες vegge στην δική μου περίπτωση.


      Όπως μπορούμε να δούμε τα νερά δεν είναι κάθετα αλλά υπό γωνία. Κόβουμε λοιπόν κατά μήκος εκεί που φαίνεται η κόκκινη γραμμή.


      Στρέφουμε  το ένα τεμάχιο που προκύπτει από την κοπή κατά 180ο, όπως ακριβώς φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία και στην συνέχεια 


το ίδιο τεμάχιο το ξαναστρέφουμε κατά 180ο, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία. Το αποτέλεσμα είναι όταν ξαναπλησιάσουμε τα δύο τεμάχια που προέκυψαν από την κοπή, στην εγκάρσια τομή να βλέπουμε αυτό που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.


          Η παραπάνω διαδικασία, γίνεται έτσι ώστε το μάνικο να έχει την δυνατότητα να αντισταθεί στις τάσεις σκευρώματος. Τελικά η εγκάρσια τομή του μάνικου έχει την μορφή που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Όσον αφορά στις διαστάσεις που φαίνονται, είναι οι διαστάσεις που είχε το μάνικου του συγκεκριμένου τετράχορδου.


       Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά την διάρκεια της κόλλησης των τεμαχίων μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην γλιστρήσουν και τελικά δεν κολλήσουν ακριβώς στην θέση που τα θέλουμε


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ